Minták az Ön rendelőjébe

A Gengigel termékcsalád hialuronsav tartalmának köszönhetően elősegíti a fogíny gyógyulását és regenerációját, csillapítja a fájdalmat, továbbá hatásossága klinikailag bizonyított a parodontális betegségek megelőzésében és gyógyításában is. A Gengigel termékek biztonságosan használható orvostechnikai eszközök, melyeknek nincs ismert ellenjavallata vagy mellékhatása. Gyermekek, terhes nők, szoptató anyák és cukorbetegek is korlátozások nélkül használhatják. Az ingyenes termékminták rendeléséhez kérjük, válaszoljon néhány kérdésre rendelőjével kapcsolatban, és küldje el adataival együtt. Az igényelt mintákat ezt követően területi képviselőnk szállítja ki az Ön által megadott címre.

*
Az Ön szolgáltatása:
*
Átlagosan hány pácienst fogad egy nap a rendelőjében?
*
Milyen eljárásokat hajt végre leginkább a betegein? Kérjük, sorolja fel a három leggyakoribbat:

Köszönjük válaszait.

Kérjük, töltse ki az alábbi űrlapot az ingyenes termékminták megrendeléséhez, amelyeket az Ön által megadott címre fogunk kiszállítani.

*
Rendelés
*
Cégnév:
*
Irányítószám:
*
Város:
*
Cím:
*
Kapcsolattartó neve:
*
E-mail cím
*
Telefonszám:
Honnan hallott rólunk?
Amennyiben szakmai kiállításokon részt vesz látogatóként, melyik vagy melyek azok?

Tájékoztatjuk, hogy az alábbi feltételekkel igényelhető kozmetikai termékminta cégünktől.

Termékmintáinkat kínáló dobozban szállítja ki illetékes területi képviselő kollégánk egy személyes látogatás keretein belül. A kínáló dobozok vegyesen tartalmazzák Gengigel gél, Gengigel Hidrogél szájöblítő oldat és Gengigel first aid öblögető oldat termékmintáinkat. A kiszállítás várható ideje a megrendeléstől számítva 1-2 hónap is lehet.

A rendelés gombra kattintva hozzájárul ahhoz, hogy a Medis Hungary Kft. (2045 Törökbálint, Hosszúrét utca 1.), mint adatfeldolgozó, és kapcsolt vállalkozásai, mint al-adatfeldolgozók, a fent megadott személyes adatait az adatkezelő Pharmanext Kft. és a Medis Hungary Kft. között erre vonatkozóan létrejött adatfeldolgozói szerződésben foglaltaknak megfelelően kezeljék.

Tájékoztatjuk, hogy a jelen termékminta igénylő űrlapon megadott személyes adatokat a Pharmanext Kft. (1085 Budapest, Stáhly utca 2/A. 3. em. 3.), mint adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), továbbá az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Az adatkezelő rögzíti, hogy személyes adatok az igénylő részéről a jelen termékminta igénylő űrlapon megjelölt kapcsolattartó személy fent feltüntetett adatai. Az adatkezelő a jelen igénylő űrlapon megadott személyes adatokat a közte és az igénylő között a jelen űrlap alapján létrejövő ingyenes jogügylet / szerződés teljesítése céljából kezeli, annak teljesítését követően pedig, mivel a jelen űrlap a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján számviteli bizonylatnak minősül, így a hivatkozott jogszabályhely alapján a jelen termékminta igénylő űrlapot a szerződés teljesítését követő 8 évig elektronikus formában a telephelyen található szerveren tárolja és őrzi.

A jelen termékminta igénylő űrlapon megjelölt kapcsolattartó személyt megilleti a személyes adatokhoz való hozzáférés, azok helyesbítése, - a kötelező megőrzési időt követően – törlése, kezelése elleni korlátozás- és tiltakozás-, valamint az adathordozhatósághoz való joga, amelyet a kapcsolattartó személy az adatkezelő alábbi elérhetőségeinek bármelyikére küldött kérelem útján gyakorolhat:

Pharmanext Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1085 Budapest, Stáhly utca 2/A. 3. em. 3.
Telefon: 06 1 275 4281
E-mail: info@pharmanext.hu

A fentieken túlmenően a jelen termékminta igénylő űrlapon megjelölt kapcsolattartó személy személyes adatainak kezelésével összefüggésben jogosult polgári bírósághoz fordulni, továbbá panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 
Gengigel
close